KupBon.pl

Strona główna

 Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013r.

P-D S.A z/s w Rzeszowie jest właścicielem i administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Kupujących korzystających z serwisu www.kupbon.pl dalej nazwane KupBon.P-D S.A z/s w Warszawie wprowadza rozwiązania w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zespół serwisu KupBon szanuje prawo do ochrony prywatności wszystkich Kupujących.. Bardzo zależy nam na obdarzonym zaufaniu. Dokonamy wszelkich starań, aby nasza Polityka Prywatności była prowadzona w sposób ostrożny i rozważny.

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych w serwisie KupBon. Podkreślamy, że dane osobowe Kupującego zawarte w formularzu przystąpienia, przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

2. Zaznaczamy, że dane osobowe jakie zbieramy obejmują dane, które podał podczas zakładania konta w serwisie KupBon lub z innych serwisów współpracujących, a także partnerów biznesowych, oraz w trakcie korzystania z usług. Prosimy jednak pamiętać, że brak podania niektórych danych osobowych, skutkuje wstrzymaniem czynności, dla przeprowadzenia których są one nieodzowne. W celu dokonania zakupu bonu, uprawniającego do zamiany na towar lub usługę przez Sprzedawcę, za pośrednictwem serwisu KupBon, niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych, na przykład: nazwiska, adresy, hasła i adresy e-mail. Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również dla P-D S.A. z/s w Warszawa, ponieważ umożliwia weryfikację, czy Kupujący spełnia warunki stawiane przez Regulamin KupBon oraz przepisy prawa do korzystania z serwisu KupBon.

3. Opracowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe dla zakładania, zarządzania i użytkowania Państwa kont na naszym serwisie oraz oferowania usług i zawierania z nami umów zakupu jak również przekazywania danych osobowych osobom trzecim i ich wykorzystania w celu zakładania, zarządzania i użytkowania , a także oferowania i zawierania z nami umów zakupu. Dotyczy to również otrzymywania od firmy P-D S.A oraz jej Partnerów obecnych i przyszłych informacji handlowych.

4. Dodatkowo, aby uczynić odwiedzanie naszej strony atrakcyjne istnieje możliwość zbierania  informacji o zainteresowaniach Kupujących podczas odwiedzania serwisu KupBon za pomocą plików cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Kupującego poprzez przeglądarkę internetową, tak aby system serwisu KupBon mógł „rozpoznać” go przy ponownym połączeniu. Pliki Cookies nie mają na celu pozyskiwania poufnych lub osobistych informacji, służą wyłącznie do rejestrowania danych o odwiedzinach Kupującego w serwisie KupBon. Umożliwia to spersonalizowanie przedstawianych ofert i reklam, zapamiętania ustawień oraz ostatnio przeglądanych ofert, tak aby nasz serwis KupBon stawał się coraz bardziej atrakcyjny dla Kupujących.
Serwis KupBon używa plików cookies celem badania, które strony oraz oferty są odwiedzane najczęściej, a ponadto do prowadzenia związanych z tym statystyk. Uzyskiwane  wiadomości wykorzystywane są wyłącznie dlauzyskania informacji, w jakim kierunku serwis KupBon  powinien się rozwijać, aby spełniać oczekiwania Kupujących. Pliki cookies nie są szkodliwe dla Kupującego, jego danych, czy też dla jego komputera. Oznacza to, że w żaden sposób nie mają wpływu na działanie urządzenia końcowego oraz jego systemu, nie powodują żadnych zmian konfiguracji tego urządzenia, bądź zainstalowanego w nim oprogramowania. Pliki te nie służą do ustalenia tożsamości Kupującego. Warunkiem działania plików cookies jest ich zaakceptowanie przez przeglądarkę i nie usuwanie z dysku, a więc Kupujący może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby nie akceptowała ona nowych plików cookies. Pomoc do danej przeglądarki internetowej powinna wyjaśnić w jaki sposób to zrobić. Zalecane jest jednak pozostawienie włączonej opcji akceptowania plików cookies, gdyż dają one dostęp do wielu przydatnych funkcjonalności, jak również pozwalają na personalizację treści serwisu KupBon dla Kupującego.

5. Przeglądanie lub korzystanie z serwisu KupBon jest równoznaczne z zapoznaniem sie z treścią, akceptacją oraz zobowiązaniem się Kupującego do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności oraz postanoweń . Postaramy się udzielić zrozumiałych  i wyczerpujących wyjaśnień.